Türkiye'nin Yerel Ticaretini Yeniden Canlandıracak Öneriler

Türkiye'nin Yerel Ticaretini Yeniden Canlandıracak Öneriler

Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Türkiye'nin esnaf ve sanatkâr yapısının güçlendirilmesi ve korunması için önemli önerilerde bulundu. Yerel ticaretin canlandırılması ve AVM çılgınlığına karşı alınması gereken önlemler bu makalede detaylandırılıyor.

Türkiye'nin ekonomik yapısının temel taşlarından biri olan esnaf ve sanatkârların durumu, Manisa Milletvekili Şenol Sunat'ın son dönemdeki açıklamalarıyla gündeme geldi. Sunat, bu kesimin sadece gelir ölçütüyle sınırlandırılmasının yetersiz olduğunu belirterek, esnaf ve sanatkârlar için ayrı bir bakanlık kurulması gerektiğini vurguladı.

2 milyonu aşan esnaf ve sanatkâr sayısının ve onların temsilcilerinin daha iyi düzenlenmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi ve desteklenmesi için bu adımın kritik olduğunu belirten Sunat, yerel yönetimlerde de önemli yapılanma ihtiyaçlarına dikkat çekti. Özellikle yeme-içme sektöründe yaşanan yoğun rekabet ve belediyelerin denetim eksiklikleri sebebiyle ortaya çıkan sağlık ve hukuki sorunlara işaret etti. Bu sorunların çözümü için büyükşehir ve ilçe belediyelerinde esnaf ve sanatkârlar için özel birimlerin kurulmasını önerdi.

AVM ve zincir marketlerin artan etkisinin esnaf üzerindeki olumsuz etkilerini de ele alan Sunat, bu alandaki haksız rekabeti sonlandırmak için Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da acil değişiklik yapılması gerektiğini savundu. Bu değişiklikle, küçük işletmelerin ve milyonlarca insanın geçim kaynaklarının korunmasını amaçlıyor.

Sunat, esnaf ve sanatkârların emeklilik koşullarına da değindi. 4/A sigorta kolunda çalışan vatandaşların 7200 gün ile emekli olabildiğini, ancak esnafların 9000 gün çalışmak zorunda kaldığını belirterek, bu adaletsizliğin giderilmesi için 5510 sayılı Kanun’da düzenleme yapılmasını istedi. Ayrıca, 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi için intibak düzenlemesi yapılmasının zamanının geldiğini vurguladı.

Sunat'ın bu önerileri, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısını güçlendirme ve yerel ticareti canlandırma yolunda atılacak adımlar olarak değerlendiriliyor. Özellikle küçük işletmelerin korunması ve desteklenmesi, ekonomik çeşitliliğin ve toplumsal refahın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Bu açıklamalar, sadece Manisa ve çevresindeki esnaf ve sanatkârlar için değil, tüm Türkiye için önemli bir dönüm noktası olabilir.