YSK'dan flaş mühürsüz zarf kararı açıklaması!

YSK'dan flaş mühürsüz zarf kararı açıklaması!

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 'mühürsüz oyların geçerli sayılması'na ilişkin kararının gerekçesi açıklandı.

YSK'nın "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının gerekçesi açıklandı.

Kurul, hata veya ihmali tespit edilen sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında ilgili seçim kurullarınca yasal gereğinin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunulması gerektiğine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulunun, "mühürsüz oyların geçerli sayılması"na ilişkin kararının gerekçesinde, "Yüksek Seçim Kurulunca üretildiğinden kuşku bulunmayan oy pusulası ve zarf kullanılarak gerçekleşmesi halinde, sandık kurulunca mühürleme işleminin yapılmaması tek başına seçmenin oyunun geçersiz sayılması için yeterli değildir" denildi.

Gerekçede, Anayasa'nın ilgili maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine atıf yapılarak, "Seçmene yüklenebilecek bir kusur olmamasına rağmen, anayasal hakkını kendisinden beklenen yükümlülüklere uygun olarak kullanan seçmenin oyunun geçerli sayılmamasının, yönetime katılma hakkının özünü ortadan kaldıracak bir sonuç oluşturacağı açıktır" ifadeleri kullanıldı.