2023 yılı Yüksek Komuta Kademesi emekli maaşı ve ikramiyeleri

2023 yılı Yüksek Komuta Kademesi emekli maaşı ve ikramiyeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu Mali ve Sosyal Haklar Genelgesiyle birlikte maaş katsayıları yayımlanarak hayata geçti. Askeri personelin genelge ile maaş katsayıları ve emekli maaşı belirlenmektedir.

2023 yılı Yüksek Komuta Kademesi emekli maaşı ve ikramiyeleri - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanarak yürürlüğe geçirilen Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi ile maaş katsayıları belirlendi. Genelge askeri personelin emekli maaşı ve maaş katsayılarına netlik kazandırdı.

Yüksek Komuta Kademesi 2023 yılı emekli maaş ve ikramiyeleri açıklandı. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı'nın emekli maaşı 54 bin 294 liraya, emekli ikramiyesi 1 milyon 103 bin 225 liraya oldu.

2023 yılı Ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademelerinden emekli olan ve askeri personelin alacağı emekli maaşı belli oldu. Böylelikle general, amiral, subay, astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmaların emekli maaşlarını belirleyecek katsayı açıklandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali ve Sosyal Haklar genelgesinde;

1 Ocak ila 30 Haziran 2023 döneminde uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınır ile diğer hususlar 5 Ocak tarihli bakanlık genelgesinde duyuruldu.

Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşmenin ikinci kısım birinci bölümünün katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı yüzde 30 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu kapsamda söz konusu artış oranına uygun olarak belirleyecek.

Devlet memurları kanunu ilgili maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,433684(, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,136535) olarak belirlenmiştir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 23.736,65 TL'ye yükseldi. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yer alan ücret tavanı 21.160,69 TL'ye çıkarıldı. Yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri yüzde 30 oranında artırıldı.