Gassal, destek personeli, teknisyen, hemşire, biyolog,  sağlık teknikeri ve bu kadrolarda personel alınacak: 311 Personel alımı

Gassal, destek personeli, teknisyen, hemşire, biyolog, sağlık teknikeri ve bu kadrolarda personel alınacak: 311 Personel alımı

Birçok farklı kadroda istihdam etmek üzere personel alım ilanı verildi. Verilen ilana göre, 311 personel alımı gerçekleştirilecek. Alım için adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23:59’a kadar başvurularını yapabil

Süleyman Demirel Üniversitesi hemşire, biyolog, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, teknisyen, destek personeli, gassal kadrolarında alımlar yapacak. Alımlar, (Eczacı pozisyonu hariç) 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecek.

Başvurular

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 inci günü saat 23:59’a kadar üniversite https://ikbasvuru.sdu.edu.tr web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecek.

screenshot-7.jpgscreenshot-8.jpg

GENEL ŞARTLAR:


1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama
aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)