Nasıl bilgi ama! Fetö, CAI - MİT ortak yapım

Nasıl bilgi ama! Fetö, CAI - MİT ortak yapım

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu, raporunda paylaştığı bir bilgi-değerlendirme ile kafaları iyice karıştırdı. FETÖ'nün kuruluş ve örgütlenme yıllarının anlatıldığı raporda CIA ve MİT'in ortak yapımı olduğu iddiasının yazılması dikkat çekti.

İŞTE EN KUVVETLİ DELİL

Raporda FETÖ ele başı Gülen'in Fetullah Gülen 1971 Askeri Muhtırası sonrasında Askeri Sıkıyönetim

Mahkemesi’nin 54 sanıklı Nurculuk Davasında laik devlet düşüncesine aykırı faaliyetleri nedeniyle

yargılandığı, hakkında mahkûmiyet kararı verilmesine rağmen 1974 affı nedeniyle davanın düşürüldüğü

anlatıldı.

 

Raporun satır arasında ise FETÖ-CIA-MİT ilişkisi şöyle anlatıldı:

"1971 yılında Vehbi Koç’un evinde bir toplantı düzenlendiği ve bu toplantıya Fetullah Gülen, Vehbi Koç,

dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ve aralarında TSK

mensubu olan önemli isimlerin katıldığı iddia edilmiştir. MİT ile ilişkili olduğu düşünülen Yaşar Tunagür

Edirne’deki vaizliği sırasında Gülen’le tanışıp derin bir dostluk kurmuş ve Gülen’i himayesine almıştır.

1970’li yıllarda Fetullah Gülen’in Komünizmle Mücadele Derneği üzerinden ABD istihbaratı ile birlikte

hareket eden MİT’e angaje edildiği ve Gülen örgütlenmesinin ABD-MİT işbirliği ile kurdurulduğu iddia

edilmekte ve söz konusu toplantı bu iddianın en kuvvetli delillerinden biri olarak değerlendirilmektedir."

GİZLİ VE KARANLIK İLİŞKİ

Bu arada raporda, Yaşar Tunagür ve Fetullah Gülen ilişkisi değerlendirilirken, "Gizli" ve "Karanlık"

saptamasının yapılması dikkat çekti. Yaşar Tunagür'ün FETÖ ele başı Gülen'i başından bu yana

koruduğu anlatalırken, şöyle denildi:

Fetullah Gülen’in 1960’ların ikinci yarısından itibaren örgütlenip güçlenmesinde rolü olan en kritik

isimlerden Yaşar Tunagür’ün garip bağlantı ve ilişkileri ile Diyanet İşleri Başkanlığındaki şüpheli

hareket, eylem ve davranışları daha o zamanlarda Cumhuriyet Senatosu’nun dikkatini çekmiş ve Yaşar

Tunagür hakkında 14.01.1970 tarihinde bir araştırma komisyonu kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanı’nın

ifadesiyle sabittir ki, Fetullah Gülen, Yaşar Tunagür tarafından korunup kollanmaktadır. Bu ikili

arasındaki ilişki gizli ve karanlık bir ilişki olmalıdır.Bu ikili arasındaki diğer iddiaların da doğruluk

ihtimalini güçlendiren bir unsur olarak değerlendirilebilir."

Kürşat Türkdoğan