Rize’de itfaiye eri alımı yapılacak: Başvuru yapmak isteyenler için son tarih 7 Temmuz!

Rize’de itfaiye eri alımı yapılacak: Başvuru yapmak isteyenler için son tarih 7 Temmuz!

İtfaiye eri olmak isteyenlere güzel haber geldi. Personel alımı için ilana çıkıldı. Verilen ilanda adaylardan istenilen şartlar açıklandı. Şartları sağlayanlar, 19 Haziran 2023-07 Temmuz 2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Rize ili Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği itfaiye eri alımı yapılacak. Bu kapsamda adaylardan istenilen şartlar açıklandı. Buna göre, başvuru yapacak olan adayların 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 19/06/2023-07/07/2023 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Birliğimiz Hizmet binası İtfaiye Müdürlüğü ( Karadeniz Sahil Yolu Ardeşen/ RİZE) teslim etmeleri gerekmektedir. • Sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılmak üzere Kaçkar İtfaiye Mezbahane Ve Katı Atık Birliği Hizmet Binası İtfaiye Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. ksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular birliğimizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

screenshot-17.jpg

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri birliğimizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.