Tapu sahipleri için kritik açıklama geldi! 85 gün içerisinde yapılmazsa haklar kaybedilecek

Tapu sahipleri için kritik açıklama geldi! 85 gün içerisinde yapılmazsa haklar kaybedilecek

Türkiye'de gündeme düşen sıcak gelişmelere göre birden fazla kişiye ait olduğu gösterilmiş tapu sahiplerine hayati anlamda önemli uyarılar geldi.

Tapu sahipleri için kritik açıklama geldi! 85 gün içerisinde yapılmazsa haklar kaybedilecek - Türkiye'de gündeme düşen sıcak gelişmelere göre birden fazla kişiye ait olduğu gösterilmiş tapu sahiplerine hayati anlamda önemli uyarılar geldi. Yasal süreler içerisinde başvuru yapılmaması durumunda hakların kaybedileceği bildirildi. İşte detaylar avazturk.com'da..

Ülke geneli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ait olan ülkede tapu ile ilgili kayıtların tutulması ve bu işlemleri de gerçekleştirme yetkileri yer alıyor. Kişilerin de taşınmaz malları üzerinde yer alan hak ve yetkilerinin de tapu belgesi ile kayıt altına alındığı bildirilirken tapuların da tek bir kişiye ait olacağı ve birden fazla kişiye de ait olabildiği belirtildi.

Müstakil tapuların ve hisseli tapuların da adlandırılan tapularda taşınmaz üzerindekilerin de tüm tasarruf yetkilerinin tek kişilere ait olduğu ifade edilirken tapularında müstakil tapu olarak adlandırıldığı belirtildi. Tapu üzerinde de tasarruf yetkilerinin birden fazla kişiye de ait olduğu gösterilen tapulara ise hisseli tapu adı verilmekte.

HİSSELİ TAPU SATIŞLARI NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Ülke geneli tapuların satış konularında işlenecek olan yöntemlerin de tapuların cinsine göre değiştiği ve bu süreçte satış konularında da uyulması gereken yöntemlerin farklı olduğu söylenildi. Hisseli tapuların satışı konularında da izlenecek olan yöntemler hissedarların anlaşmalarına bağlı olduğu belirtilirken hissedarların da ortak satış kararına varması için de tapular bir bütün olarak satılmaktadır.

TAPUDA ŞUFA SÜRESİ

Türkiye'de hisseli tapularda şufa hakları bulunmakta iken hisse sahiplerine de ön alım hakları sunulmaktadır. Burada hisseli tapuya sahip olan kişilerin de hakkını satmak istemesi durumunda diğer hissedarlardan da bu payı öncelikli olarak satma hakkı bulunmaktadır. Hisseli tapu alımlarında da uygulanan süre sınırı bulunurken bu süreçte hissedarların da diğer hissedarlara haber vermeden yapmış oldukları satış için de itiraz hakları oluyor.

Tapuların devrinin dahi iptal edilmesi mümkün değilken bu süreçte de mutlaka hisseli tapu satışlarında bu payı alacak kişilerinde mağdur olmamak sebebiyle diğer hissedarlardan da yazı ile feragatname alması gerekiyor.

Hisseli tapuların üçüncü kişiye satılacağı ve bu satış işlemlerinin de noter üzerinden hissedarlara bildirilmesi durumunda paydaşların da bu bildirimleri aldıkları tarih sonrasından 3 ay içerisinde de ön alım talepli olarak dava açması gerekmektedir.