TBMM'de bu hafta gündem EYT ve borçların yapılandırması

TBMM'de bu hafta gündem EYT ve borçların yapılandırması

Meclis bu hafta yoğun mesaiye giriyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Genel Kurul'da görüşülecek. Kamuya borçların yapılandırılması teklif görüşmelerine başlanacak.

TBMM'de bu hafta gündem EYT ve borçların yapılandırması - TBMM Genel Kurulu, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili kanun teklifini yasalaştırmak için bu hafta yoğun mesai harcayacak.

Meclis'in bu hafta ele alacağı diğer konu başlığı da kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifi olacak. Haftalık çalışma 7 Şubat Salı günü Genel Kurul'da başlayacak.

EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan prim ve sigortalılık koşullarını yerine getirenler ile birlikte sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmek için tanınan imkanla birlikte mevcut mevzuatta belirtilen şartları sağlayanların emeklilik hakkı elde edeceği yaş şartı kaldırılacak.

Düzenleme ardından emekli olanlar aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar çalışmaya başlayacak. Çalışanlara yüzde 5 destek primi verilecek.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

Çalışma hayatının desteklenmesi için yaşlılık veya emekli aylığı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri durumunda, istihdam için prim teşviki verileceği ile birlikte zorunlu işten çıkarılma hükmü yürürlükten kaldırılma hedefi vurgulandı.

KAMUYA OLAN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

Kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul'da gündeme gelecek.

Vatandaşların vergi dairelerinden hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırılacak. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları; köprü, otoyol, kaçak geçiş ücretleri daha önceden hiçbir yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları ile idari para cezaları kapsam içine dahil edilecek.

Düzenleme 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillerin kamuya olan borçları kapsayacak.

Vergi dairesine 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu terkin edilecek.