Ekonomide yeni dönem! Devlet artık çekiliyor

Ekonomide yeni dönem! Devlet artık çekiliyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, yeni hükümet sistemiyle beraber ekonomide nelerin değişeceğini anlattı.

Yeni hükümet sisteminin devreye girmesiyle Türkiye’nin yeni bir sanayi devrimi yakalayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, “Para nitelikli yatırıma dönüşecek. Devlet merkezden çekilecek” dedi.

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak yeni hükümet sistemi ile birlikte ekonomide de yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomik reformların hızlı bir şekilde gündeme geleceğini belirterek, yeni dönemin kurum ve uygulamalarının devreye gireceğini söyledi. Yeni dönemde küçük işletmeleri koruyan, girişimci tüccarları destekleyen, tekelci değil rekabetçi, devletin merkezden çıktığı yeni bir sistem kurulacak. Ertem, Kredi Garanti Fonu, Türkiye Varlık Fonu benzeri kurumlar ve uygulamaların artarak devam edeceğini belirterek, "Türkiye yeni bir sanayi devrimini yakalayacak. Piyasadaki para nitelikli yatırımlara dönüyor. Bu bir devrim" dedi.

KOORDİNASYON MERKEZİ

Yeni ekonomi modeli ile refah göstergeleri yukarı yönlü çıkarken, ekonomi yönetiminde de bakanlıklardan, ilgili kurumlara kadar her alanda değişim yaşanacak. Bakanlıklar konsolide edilerek, reformların doğrudan yürütüldüğü tek bir koordinasyon merkezi oluşturulması öngörülüyor.

YENİ KURUMLAR DEVREDE

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, yeni dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi yeni kurumların da devreye gireceğini belirtirken, üst kurullar, Ekonomik Konsey gibi kilit organlar da yeniden yapılandırılacağını söyledi. Ertem'in verdiği bilgilere göre, bakanlıklar yeniden yapılandırılırken, reformları üstlenecek güçlü bir personel planlaması yapılacak. Merkez Bankası da dâhil tüm ekonomi birimleri, kurumları sahada aktif rol alacak. Reel sektörün, vatandaşın nabzının tutulması için her alanda saha çalışmalarını yapacak birimler kurulacak. Bu kapsamda yatırımlar başta olmak üzere ekonomideki kritik her adımı takip edecek özel bir sistem kurulacak. Türkiye Varlık Fonu aracılığıyla uzun vadeli, ucuz, kolay erişilebilir finansman gerçekleştirilirken benzeri yeni yapılar devreye girecek. Güçlü bir istihdam üretme kapasitesi için ilgili bütün kurumlar seferber olacak.

HER ALANDA DÖNÜŞÜM YAŞANACAK

Ekonomide liberal, tekelci olmayan, rekabetçi ve küçükleri koruyan adil bir bakış açısını savunan birekonomik modelin ortaya konulacağını belirten Ertem, "Ekonomik reformlar hız kesmeden ülkenin gündemine geliyor. Yeni dönemin kurumları ve uygulamaları hızla devreye giriyor" dedi. Ertem, sanayiden sosyal güvenliğe kadar her alanda yeni bir dönemin yaşanacağını belirterek, "Her alandabüyük bir dönüşüm yaşanacak" diye konuştu.

GÜNDEMDE REFORMLAR VAR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Kasım 2019'da yapılacak seçimle yaşama geçecek. Bu iki yıllık geçiş dönemine reformlar damgasını vuracak. İstihdam piyasası ve üretim paketi, üç başlıkta vergi düzenlemeleri, kıdem personeli rejimi düzenlemelerini de içeren Türkiye'de dönüşümü sağlayacak paketler tek tek Meclis'e gelecek. Kapsamlı bir dönüşüm süreci doğrultusunda endüstri, sektörel, mikro düzeylerde reformlar ve dönüşüm programları devreye girecek.

4 AYDA 113 MİLYARLIK ARTIŞ

Ertem, 27 bankanın toplam nakdi kredilerinde 4 aylık artışın 113 milyar lira olduğunu belirterek,"İşletme kredilerinin ortalama faizi yüzde 14.4, yatırım kredilerininki ise 13.8. Kredilerin yüzde 90'ı KOBİ, 10'u KOBİ dışı, 66'sı ise mikro işletmelere kullandırıldı. KGF kredilerinin yüzde 22.7'si kamusermayeli, 75.4'ü özel sermayeli, 1.8'i katılım bankaları tarafından kullandırıldı. Fon kredilerinin yüzde 64 yeni kredi, 20'si ilave kredi 5'si ise yenilenme kredileridir" diye konuştu.