Oy zarfından çıkan fazla kağıt oyu geçersiz kılacak

Oy zarfından çıkan fazla kağıt oyu geçersiz kılacak

Vatandaşların 16 Nisan'da verecekleri oyların geçerli olması için bazı konulara dikkat etmesi gerekiyor.

Buna göre, sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulaları kabul edilmeyecek.

Hiçbir yerine "TERCİH" mührü basılmamış ya da hem "EVET" hem de "HAYIR" bölümüne veya birden fazla alana taşacak şekilde "TERCİH" mührü basılan oy pusulaları da geçersiz olacak.

Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, üzerine "TERCİH" mührü dışında veya "TERCİH" mührü yerine herhangi bir özel işaret, isim, imza kaşesi, mühür ya da parmak izi basılmış oy pusulaları geçerli sayılmayacak.

Üzerinde yer alan bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş, üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler veya sayılar yazılmış, şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları da geçersiz sayılacak.

KAZAEN YIRTILIRSA GEÇERLİ

Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması durumlarında oy pusulası geçerli sayılacak.

Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle "TERCİH" mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, birleşik oy pusulasında "EVET" ve "HAYIR" şeklinde ayrılan alanlara taşmamak kaydıyla, aynı yere birden çok "TERCİH" mührü basılması durumlarında da oylar geçerli olacak.

Birleşik oy pusulasında baskıda silinme veya yanlışlık yapılmış olması halinde, "TERCİH" mührünün vurulduğu bölüm kesin olarak anlaşılan oy pusulaları da hesaba katılacak.

Zarfın içinden el ilanı, broşür ya da özel bir işaret, yazı veya şekil taşıyan kağıt veya işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkmış olması halinde, bu zarftan çıkan oy pusulası geçersiz olacak.

GEBELER, HASTALAR, ENGELLİLER ÖNCELİKLİ

Buna göre, oy verme günü sandık başına gelen seçmenler, sandık kurulu önüne kurul başkanı tarafından sırayla birer birer alınacak.

Gebeler, hastalar ve engelliler sıra bekletilmeden oylarını verecek. Yaşlıların, onlara yardım eden seçmenlerin ve görevlendirilen güvenlik güçlerinin de bekletilmeden oy kullanmalarına izin verilebilecek.

Sandık başına gelen seçmen T.C. kimlik numarasını taşıyan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini göstererek oy kullanabilecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

OY KABİNİNE CEP TELEFONUYLA GİRİLMEYECEK

Seçmenler, cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine giremeyecek. Bu şekilde oy verme yerine girmenin cezasının bulunduğu sandık kurulu görevlilerince seçmene bildirilecek.

SANDIK KURULU ENGELLİLERE YARDIM EDEMEYECEK

Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek.

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.