Arabası olanları ilgilendiriyor! Kazada ödenen tazminatlar ile ilgili bilinmeyen detaylar

Arabası olanları ilgilendiriyor! Kazada ödenen tazminatlar ile ilgili bilinmeyen detaylar

Aracı olan vatandaşları ilgilendiren bu haberde uzman isim tarafından kaza sonrasında ödenen tazminatlar ile ilgili detaylar açıklandı.

Arabası olanları ilgilendiriyor! Kazada ödenen tazminatlar ile ilgili bilinmeyen detaylar: Araba sahibi milyonlarca vatandaş kaza sonrasında kusurlu tarafından ödeyeceği tazminatlar ile ilgili tüm detayları bilmiyor. Avukat Cansen Erdoğan bu konu ile ilgili tüm bilinmeyenleri aktardı. Buna göre kazanın ardından kazada kusurlu taraf olan kişinin ödemesi gereken tazminatlar ile ilgili bilinmeyenleri aktardı. Vatan haberin yaptığı habere göre konu ile ilgili tüm detayları aktaran Avukat Erdoğan yargıda bir kaza sonrasında verilen kararı açıkladı.

O KAZA SONRASI YARGITAY'IN VERDİĞİ KARAR

Kaza sonrasında aracın serviste kaldığı zaman boyunca ikame bir araç kiralaması yapıldığı kanıtlanamamış olduğu halde rayiç araç kiralama bedeli de göz önünde bulundurularak tazminata hükmedilmesi kararı Yargıtay tarafından alınan karardı. Emsal niteliğindeki bu karar şu şekildeydi;

“Kural olarak haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında gerçek zarar ilkesi geçerlidir. Zarar gören ancak haksız fiil sebebiyle uğradığı gerçek zararın haksız fiil sorumlularından isteyebilir.

Olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 50’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca davacı tarafından araç kiralandığına dair belge veya ödeme belgeleri sunulmasa da hakim zararı belirleyebilir.

Bu durumda mahkemece, davacı aracında oluşan hasarın niteliğine göre makul tamir süresinin belirlenmesi, ihtiyaçları için aracı kullanamamaktan doğan ve bu süre içinde davacının (ikame araç) ödemesi gereken bedelin ne olacağı konularında alınan bilirkişi raporuna göre davacının araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davacının bu talebine objektif kriter ve delillerle ispatlayamadığı gerekçesiyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

ARAÇTAN MAHRUM EDİLDİ TAZMİNAT ALDI

Bu karar sonrasında Avukat Cansen Erdoğan ise önemli bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan trafik kazası sonucunda hasar gören aracın onarım için serviste kaldığı süreçte sahibinin araçtan mahrum kalmasından ötürü tazminat talep edilebileceğini söyledi ve ekledi; "Hasarlı trafik kazalarında Yargıtay diyor ki; Onarım masrafı, değer kaybına ek olarak araçtan mahrumiyet bedeli de kusurlu taraftan talep edilebilir.

Artık araçta gelen değer kaybı kusurlu taraftan talep edebiliyor. Bunun yanında zaten hasar masraflarını da karşı taraftan isteyebiliyoruz. Bunun yanında da araçtan mahrumiyet bedelinin istenebilmesi de önemli bir karar." dedi.